Vi sköter din bokföring online och helt digitalt!

Att outsourca, lägga ut sin ekonomifunktion
och löneadministration har blivit allt vanligare
då det är kostnadseffektivt. Varje kund har
unika behov och vi vill hjälpa er att utveckla
samt effektivisera era arbetsflöden.

Som vår kund får du hjälp med att utveckla
dina arbetssätt samt att digitalisera ekonomi-
hanteringen.

Vi är med dig hela vägen

Ifall digitalisering känns jobbigt
och ovant för er och ni vill lägga
tid på annat, samla ihop era fakturor,
kvitton m m och lägg dem i en
skokartong så kommer vi och
hämtar den.

Vi sköter din bokföring online
och helt digitalt!

”Att outsourca, lägga ut sin ekonomifunktion
och löneadministration har blivit allt vanligare
då det är kostnadseffektivt. Varje kund har
unika behov och vi vill hjälpa er att utveckla
samt effektivisera era arbetsflöden.

Som vår kund får du hjälp
med att utveckla din
arbetssätt samt att
digitalisera ekonomi-
hanteringen.”

Vi är med dig hela vägen

”Ifall digitalisering känns jobbigt och ovant för
er och ni vill lägga tid på annat, samla ihop
era fakturor, kvitton m m och lägg dem i en
skokartong så kommer vi och hämtar den.”

Välkomna till EkonomiKriz AB!

Våra kunder är det viktigaste för oss. Vi vill ägna vår tid och kraft till att effektivisera ert bolag. Allt sker idag mer digitalt och mer och mer blir automatiserat.

Varmt välkomna att höra av er till oss så tar vi fram ett upplägg som passar er.

Välkomna till
EkonomiKriz AB!

Våra kunder är det viktigaste för oss. Vi vill ägna vår tid och kraft till att effektivisera ert bolag. Allt sker idag mer digitalt och mer och mer blir automatiserat.

Varmt välkomna att höra av er till oss så tar vi fram ett upplägg som passar er.