Vi ordnar passade system utifrån era behov.

Vi ordnar passade system
utifrån era behov.

Våra tjänster

När det gäller er redovisning bestämmer ni själva hur mycket ni vill ha hjälp med. Ni driver ert företag som ni önskar, och vi ordnar passande system utifrån era behov och förutsättningar. Varje kund har unika behov och vi vill hjälpa er att utveckla samt effektivisera era arbetsflöden. 

Ett vanligt upplägg är att våra kunder sköter fakturering och kundreskontra medan vi hjälper till med löpande bokföring & redovisning, löner, moms, avstämningar, avskrivningar, periodiseringar, bokslut, årsredovisningar, deklarationer mm.

Ni och vi samarbetar i samma system vilket gör att allt dubbelarbete försvinner. 

Våra tjänster

När det gäller er redovisning bestämmer ni själva hur mycket ni vill ha hjälp med. Ni driver ert företag som ni önskar, och vi ordnar passande system utifrån era behov och förutsättningar. Varje kund har unika behov och vi vill hjälpa er att utveckla samt effektivisera era arbetsflöden. 

Ett vanligt upplägg är att våra kunder sköter fakturering och kundreskontra medan vi hjälper till med löpande bokföring & redovisning, löner, moms, avstämningar, avskrivningar, periodiseringar, bokslut, årsredovisningar, deklarationer mm.

Ni och vi samarbetar i samma system vilket gör att allt dubbelarbete försvinner. 

Bokföring och redovisning

Allt som ingår i en heltäckande redovisningstjänst. En dedikerad konsult, löpande bokföring & redovisning, avstämningar, avskrivningar, periodiseringar, momsdeklarationer mm. Rapportering till tex Svenskt Näringsliv,  SCB, Fora, Collectum mm.

Lönehantering och löneadministration

Löneadministration, lönebesked och arbetsgivardeklaration. Vi sköter er lönehantering, reseräkningar, hanterar utlägg/kvitton, förmånsbilar, arbetsgivardeklarationer mm.

Årsavslut

Bolagets bokslut, årsredovisning och företagsdeklaration. Har ditt bolag en revisor sköter vi självklart all dialog med denne och levererar bokslutspärmar klara för påskrift. Annars ansvarar vi för allt fram t.o.m. inlämning av årsredovisning till Bolagsverket samt bolagets deklaration.

Uthyrning av ekonomichef

Har du behov av att hyra en ekonomichef? Vi har en resurs tillgänglig med 12 års arbetslivserfarenhet. Bolagserfarenheter allt från börsbolag, utvecklingsbolag, life science bolag, byggbranschen m.m.

Övrig administrativ hjälp

  • Budgetarbete och uppföljningar.
  • Projektredovisning.
  • Finansiell rapportering.
  • Dokumentation inför styrelsemöten.

Bolagsbildning och övriga registreringsärenden

Vi hjälper er att bilda Aktiebolag samt att registrera övriga bolagsärenden.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning i de frågeställningar som kan uppkomma i er verksamhet. 

Skulle era behov ligga utanför vårt kompetensområde har vi samarbeten med såväl revisionsbyråer som skattejurister.

Priser

Fast timarvode eller begär en offert.

Bokföring och redovisning

Allt som ingår i en heltäckande redovisningstjänst. En dedikerad konsult, löpande bokföring & redovisning, avstämningar, avskrivningar, periodiseringar, momsdeklarationer mm. Rapportering till tex Svenskt Näringsliv,  SCB, Fora, Collectum mm.

Lönehantering och löneadministration

Löneadministration, lönebesked och arbetsgivardeklaration. Vi sköter er lönehantering, reseräkningar, hanterar utlägg/kvitton, förmånsbilar, arbetsgivardeklarationer mm.

Årsavslut

Bolagets bokslut, årsredovisning och företagsdeklaration. Har ditt bolag en revisor sköter vi självklart all dialog med denne och levererar bokslutspärmar klara för påskrift. Annars ansvarar vi för allt fram t.o.m. inlämning av årsredovisning till Bolagsverket samt bolagets deklaration.

Uthyrning av ekonomichef

Har du behov av att hyra en ekonomichef? Vi har en resurs tillgänglig med 12 års arbetslivserfarenhet. Bolagserfarenheter allt från börsbolag, utvecklingsbolag, life science bolag, byggbranschen m.m.

Övrig administrativ hjälp

  • Budgetarbete och uppföljningar.
  • Projektredovisning.
  • Finansiell rapportering.
  • Dokumentation inför styrelsemöten.

Bolagsbildning och övriga registreringsärenden

Vi hjälper er att bilda Aktiebolag samt att registrera övriga bolagsärenden.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning i de frågeställningar som kan uppkomma i er verksamhet. 

Skulle era behov ligga utanför vårt kompetensområde har vi samarbeten med såväl revisionsbyråer som skattejurister.

Priser

Fast timarvode eller begär en offert.

Digital redovisning är grön redovisning. Genom att spara papper och tonerkassetter kan vi även spara resurser i form av pengar vilket även kommer er kunder till del. 

Digital redovisning är grön redovisning. Genom att spara papper och tonerkassetter kan vi även spara resurser i form av pengar vilket även kommer er kunder till del.